начало
контакти
реклама
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

в описание
в адреси
работи със Здравна каса
 град:
 
 
 
 
 
НАЧАЛО -> София -> Медицина -> Университетски болници -> Назад
Университетска детска болница ЕАД
Адрес: София 1606, бул. ''Акад. Ив. Гешов'' 11


Телефон: 02/ 952 38 40/ 41/ 42/ 43/ 44
Здравна каса :  ДА

Специализирана болница за активно лечение

Обо­со­бе­ни са 10 кли­ни­ки по ос­нов­ни про­фи­ли на пе­ди­ат­ри­я­та:
- не­о­на­то­ло­гия,
- неф­ро­ло­гия с хе­мо­ди­а­ли­за,
- гас­тро­ен­те­ро­ло­гия,
- ди­а­бет,
- ен­док­ри­но­ло­гия,
- нев­ро­ло­гия,
- рев­ма­то­ло­гия,
- кар­ди­о­ло­гия,
- пул­мо­ло­гия със сек­тор за ин­тен­зив­но ле­че­ние
- ге­не­ти­ка.

 
 
 
 
 
 

Национален справочник "Къде да се лекуваме, къде да релаксираме"
ДАКЕР ЕООД, 2010 ©